Přednášková činnost

  • přednášky o první pomoci
  • přednášky o úrazové zábraně
  • přednášky o léčbě sportovního úrazu
  • přednášky o prevenci úrazu ve sportu
  • školení trenérů
  • školení zdravotníků